Global information om PAXLOVID™ (nirmatrelvirtabletter/ritonavirtabletter), samförpackade för oral användning (även känt som PAXLOVID™ (PF-07321332/ritonavir))

Hur PAXLOVID är godkänt varierar från land till land.

Eftersom produktinformationen kan vara olika i olika länder, vänligen välj det land där du är auktoriserad hälso- och sjukvårdspersonal eller patient för mer information om PAXLOVID.

Jag är:

Healthcare Professional Icon

Hälso- och sjukvårdspersonall

Patient Icon

Patient